นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2534
Page Views 4983
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพงษ์ศักดิ์ เคนคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปกรณ์ สามา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ

นางบัวรินทร์ กองพันธ์
ครู ระดับ คศ.1

นางดวงนารี สาลีแสง
ครู ระดับ คศ.1

นางสาวรุ่งนภา ยอดศิลป์
ครู ระดับ คศ.1

นางนัยนา ไวแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายประจักษ์ กองพิลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพวงลัดดา ทุมณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางลออง พลแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรภิรมณ์ สาลีแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก