นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2518
Page Views 4967
 
กองช่าง

นายพงษ์ศักดิ์ เคนคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายถนอมพล พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายประยูร โสภาศรี
พนักงานสูบน้ำ