นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2523
Page Views 4972
 
กองคลัง

นายมานะ พิมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเขมนิตร เคนวันดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางชุลีพร บุญประคม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจารุภา สุฑารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรารัตน์ บัวเมืองเพีย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวลภัทรดา ณรงค์วรางกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมาลีสา มะลิซ้อน
พนักงานจ้างเหมา