นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2530
Page Views 4979
 
สมาชิกสภา

นายสงคราม เครือแดง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายแนว แก้วพิลาลม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมานะ พิมพ์ดี
เลขานุการสภา/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมนเทียร โพธิแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นายคำพันธ์ ก้อมมะณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายคำม่วน ชัยนนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายรุ่ง โสบับภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายธวัช สิงห์ลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายสวัง สีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายสฤษธ์ วันทองสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นางคำแปลง สูงสันเขต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายชาตรี สีพันดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายจินดา โพธิดอกไม้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นางสาวคำวาน เว้นบาป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายอุทิศ สาลีแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายบุญศุกร์ ทองโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายสุพจน์ สุวรรณสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8