นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2540
Page Views 4989
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต    
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนายูง ระยะทางห่างจากอำเภอนายูง 8 กิโลเมตร มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ตั้งอยู่บ้านวังบง หมู่ที่ 5 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
              – ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตำบลหาดคำภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
              – ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
              – ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
              – ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค มีเนื้อที่ 115 ตารางกิโลเมตร

การคมนาคม
การคมนาคมของตำบลนาแค มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348 สายอำเภอน้ำโสม–บ้านโนนศิลา–บรรจบทางหลวงหมายเลข 211 (บ้านปากมั่ง) และทางหลวงชนบท สายนาตูม – นาต้อง